Projektová dokumentácia:

• Situácia: Stiahnuť

• Pohľad “Bočný Typ A”: Stiahnuť

• Pohľad “Bočný Typ B”: Stiahnuť

• Pôdorys 1. nadzemného podlažia: Stiahnuť

• Pôdorys 2. nadzemného podlažia: Stiahnuť

• Rezy: Stiahnuť

Projekt bol úspešne vypredaný.Ďakujeme za prejavenú dôveru.